Co umíme

 • Škálovatelnost-
  V rámci jedné domény lze provozovat libovolné množství objektů
 • Flexibilita-
  Pokud vám aktuální funkce systému nevyhovují, není pro nás problém upravit systém tak, aby vám vyhovoval
 • Dostupnost-
  Veřejně na Internetu, doména dle přání, mobilní verze (v budoucnu plánujeme i aplikaci)
 • Otevřenost-
  Díky standardizovaným identifikačním postupům lze čipy použít i v jiných systémech (strava.cz, acs škola atp.)
 • Spolehlivost-
  Výpadky funkcionality systému evidujeme pouze na úrovni ztráty napájení elektřiny či dlouhodobého výpadku Internetu
 • Pre-paid, post-paid-
  Systém je primárně vnímán jako pre-paid řešení tj. rezervace je umožněna pouze v případě dostupného kreditu na účtu uživatele, lze jej však upravit i pro řešení post-paid tj. na základě evidence přístupů daného RFID fakturovat čas strávený v objektu
 • Omezení rezervací-
  Správce vytváří tzv. šedé zóny, které umožňují vyčlenit některé dny a hodiny pro provoz hřiště v jiném režimu (například tělocvik ZŠ)
 • Rezervace opakujících se akcí-
  Správce definuje a udržuje pravidelně se opakující akce umožňující i přístup několika různým RFID tj. v rámci jedné organizace může existovat více přístupových čipů, které jsou ale sdruženy pod jedinou pravidelnou rezervaci (například zapůjčení objektu spolkům).
 • Připomenutí rezervací-
  Systém zasílá uživatelům informaci s připomenutím rezervace
 • Požadavky na správce hřiště-
  Lze vytvořit skupinu požadavků, které mohou informovat správce hřiště, že má nachystat patřičné vybavení – například volejbalovou/tenisovou síť, nebo že se mají v dané rezervaci rozsvítit světla
 • Statistická data – systém umožňuje generovat účetní data
 • Systém může akusticko-opticky signalizovat blížící se konec zápůjční doby
 • Spolupráce se zabezpečovacím systémem-
  Přístupový systém lze provozovat v kooperaci se zabezpečovacím systémem Jablotron 100, lze například předat informaci o dočasném vyjmutí střežení části objektu se sociálním zázemím
 • V případě potřeby může správce vstup do objektu ovládat dálkově